کارشناسی ارشد رادیو

زبان عمومی و تخصصی(ضریب2)- فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان(ضریب3)- دانستنیهای هنری(ضریب2)-شناخت وسایل ارتباط جمعی(ضریب3)-مبانی نظری هنری(ضریب2)

شهریه پایه دوره: یک میلیون و هشتصد هزار تومان