کارشناسی ارشد تهیه کنندگی

زبان عمومی و تخصصی(ضریب2)- فرهنگ، هنر و ادبیات ایران وجهان(ضریب3)- دانستنیهای هنری(ضریب2)-درک تصویر وخلاقیت نمایشی(ضریب3)- شناخت وسایل ارتباط جمعی(ضریب2)- مبانی نظری هنری(ضریب2)

شهریه پایه دوره : یک میلیون و هشتصد هزار تومان