کارشناسی ارشد هنر اسلامی

زبان عمومی و تخصصی(ضریب2)- فرهنگ، هنر و ادبیات ایران وجهان(ضریب3)- نقد هنری و ادبی(ضریب2)-اصول فلسفه و عرفان اسلامی(ضریب1)- شناخت مواد و مصالح(ضریب 2)- هنرهای دستی(ضریب2)

شهریه پایه دوره: یک میلیون و هشتصد هزار تومان