کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

زبان عمومی و تخصصی(ضریب2)- فرهنگ ، هنر و ادبیات ایران وجهان(ضریب2)- مبانی نظری سینما(ضریب3)

درس "بررسی و نقد آثار سینمایی" مختص رشته سینماست، ولی داوطلبان ادبیات نمایشی حتما برای فهم بهتر درس "مبانی نظری سینما" باید دراین کلاس شرکت کنند.

شهریه پایه دوره: یک میلیون و هشتصد هزار تومان

توجه: برای دروس عملی در مرحله دوم "در صورت برگزاری" شهریه جداگانه دریافت می شود.