کارشناسی ارشد سینما

زبان عمومی و تخصصی(ضریب 2)- فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان(ضریب2)- مبانی نظری سینما(ضریب3)- بررسی و نقد آثار سینمایی(ضریب3)

شهریه پایه دوره : یک میلیون و هشتصد هزار تومان

توجه: برای دروس عملی در مرحله دوم "در صورت برگزاری " شهریه جداگانه دریافت می شود.