کارشناسی ارشد نقاشی

زبان عمومی و تخصصی (ضریب2)- فرهنگ،هنر و ادبیات ایران وجهان(ضریب 2)- نقد هنری و ادبی(ضریب 1)- پروژه عملی(ضریب4)

شهریه پایه دوره: یک میلیون و پانصد هزار تومان

توجه: برای دروس عملی در مرحله دوم " در صورت برگزاری" شهریه جداگانه دریافت می شود