کارشناسی ارشد تصویر سازی

زبان عمومی و تخصصی(ضریب2)- فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان(ضریب 2)- نقد هنری و ادبی(ضریب1)- پروژه عملی (ضریب 4)

شهریه پایه دوره: یک میلیون و پانصد هزار تومان

توجه: برای دروس عملی مرحله دوم " در صورت برگزاری" شهریه جداگانه دریافت می شود.