کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

زبان عمومی و تخصصی(ضریب2)-فرهنگ و ادبیات ایران وجهان(ضریب2)- نقد هنری و ادبی(ضریب1)- مبانی نظری عکاسی(ضریب1)- پروژه عملی(ضریب 4)

شهریه پایه دوره: یک میلیون و هشتصد هزار تومان

شهریه پروژه در رشته های عملی جداگانه دریافت می شود.