کلاسهای کنکور رشته تولید سیما ، تهیه کنندگی و رادیو

کارشناسی ارشد تولید سیما، تهیه کنندگی و رادیو

زبان عمومی و تخصصی (2) - فرهنگ ، هنر و ادبیات ایران و جهان برای رشته تهیه کنندگی و رادیو (3) - دانستنیهای هنری (2) - درک تصویر و خلاقیت نمایشی برای رشته تولید سیما و تهیه کنندگی (3) - شناخت وسایل ارتباط جمعی (2) "برای رشته رادیو (3)" - مبانی نظری هنری (2)

شهریه پایه دوره: یک میلیون و هشتصد هزار تومان 

" برای دروس عملی در مرحله دوم " در صورت برگزاری" شهریه جداگانه اختصاص داده خواهد شد.