کلاسهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد گروه هنرهای نمایشی کد 1357

کلاسهای کنکور کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی کد 1357
کلاسهای امادگی کنکور کارشناسی ارشد سینما و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی ...

رشته سینما و ادبیات نمایشی

زبان عمومی و تخصصی (ضریب2)- فرهنگ،هنر و ادبیات ایران وجهان(ضریب2)- مبانی نظری سینما(ضریب3)- بررسی و نقد آثار سینمایی(ضریب3)

درس نقد مختص رشته سینماست ولی داوطلبان ادبیات نمایشی حتما برای درس مبانی باید در این کلاس هم حاضر شوند.

شهریه پایه دوره: یک میلیون و هشتصد هزار تومان

رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر

زبان عمومی وتخصصی(ضریب1)- دانستنیهای هنری(ضریب2)- دانستنیهای تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش(ضریب2)- درس تخصصی کارگردانی یا بازیگری(ضریب3)- پروژه تحلیل نمایشنامه برای کارگردانی(ضریب2)- آزمون عملی بازیگری(ضریب4)

برای دروس عملی در مرحله دوم "در صورت برگزاری" شهریه جداگانه دریافت می شود.

شهریه پایه دوره: یک میلیون و پانصدهزار تومان

رشته تولیدسیما، تهیه کنندگی و رادیو

زبان عمومی و تخصصی(ضریب2)- فرهنگ ، هنر و ادبیات ایران وجهان برای رشته تهیه کنندگی و رادیو (ضریب3)- دانستنسهای هنری(ضریب2)- درک تصویر و خلاقیت نمایشی برای رشته تولید سیما و تهیه کنندگی(ضریب3)- شناخت وسایل ارتباط جمعی(ضریب2) (برای رشته رادیو ضریب3)- مبانی نظری هنری(ضریب2) 

شهریه پایه دوره:یک میلیون و هشتصد هزار تومان