آشنایی با رشته های کارشناسی ارشد هنر

رشته های کارشناسی ارشد هنر
کلاسهای کارشناسی ارشد هنر در گروه مدرسان ارشد هنر برگزار می شود: ارشد صنایع دستی، ارشد فلسفه هنر، ارشد پژوهش هنر ...

1- گروه هنرهای نمایشی کد 1357: کارگردانی تئاتر- سینما- تولید سیما- ادبیات نمایشی- بازیگری- تهیه کنندگی- رادیو .

2- گروه هنرهای تصویری و طراحی کد 1358: انیمیشن- ارتباط تصویری- تصویرسازی- نقاشی- عکاسی - مرمت اشیا تاریخی 

3-گروه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کد 1359: پژوهش هنر- فلسفه هنر- صنایع دستی- هنر اسلامی- موزه داری .

توجه: سایر رشته های کارشناسی ارشد هنر شامل: مرمت ابنیه تاریخی کد 1353- نمایش عروسکی کد 1356- هنرهای موسیقی کد 1360- طراحی صنعتی کد 1362- فرش کد 1363- طراحی پارچه و لباس کد 1364 و رشته های شهر سازی و معماری است که در این گروه آموزشی تدریس نمی شود . 

همچنین رشته مرمت اشیا تاریخی در کد 1358 هم تدریس نمی شود.