کلاسهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد گروه هنر های تصویری کد 1358

درس زبان عمومی و تخصصی (ضریب2)  و فرهنگ و ادبیات ایران و جهان (ضریب2) مشترک است.

درس نقد هنری و ادبی(ضریب1) برای رشته های انیمیشن- ارتباط تصویری- تصویر سازی- نقاشی مشترک است.

درس مبانی نظری عکاسی(ضریب1) برای انیمیشن و ارتباط تصویری و با( ضریب 3) برای رشته عکاسی است. 

درس فن شناسی عکاسی (ضریب3) برای رشته عکاسی است.

پروژه عملی با( ضریب 4) برای رشته انیمیشن- ارتباط تصویری- تصویر سازی و نقاشی است.

شهریه پایه رشته های انیمیشن- ارتباط تصویری و عکاسی یک میلیون و هشتصد هزار تومان وشهریه پایه رشته های تصویر سازی و نقاشی یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد .

ثبت نام اولیه از طریق سایت ارشد هنر(arshadhonar.ir) انجام گرفته و کلاسها از نیمه دوم شهریور با برگزاری جلسه معارفه و ثبت نام نهایی آغاز می گردد. شهریه پروژه در رشته های عملی جداگانه دریافت خواهد شد.